VÝPISKY z kapitoly „TAJEMSTVÍ ČÍSLO ČTYŘI“ - Otázka Vědomí

5. října 2011 v 16:40 | Dr. Robert Antony |  Občasník
Dr. Robert Antony - Tajemství sebedůvěry

VÝPISKY z kapitoly "TAJEMSTVÍ ČÍSLO ČTYŘI" - Otázka Vědomí

Jelikož používáme známá slova k popisu méně známých představ, pokusme se objasnit si některé věci, obzvláště ty, které se vás osobně týkají.
Nestarám se příliš o to, co si o sobě myslíte. Můžete se považovat za výjimečně inteligentní nebo za zcela hloupé. Připadáte si příliš hubení či příliš obézní. Můžete být aktivista nebo pacifista, prostý úředník nebo vedoucí pracovník, žena v domácnosti či, žena která se snaží dělat kariéru. Jste společenský, přátelský člověk, nebo ten, kdo se bojí a drží stranou. Možná, že jste alkoholik, narkoman, lhář, podvodník, neurotik nebo ve všem přeháníte. Můžete být neustále v depresi či vás stále něco děsí. Snad snášíte počasí, psy, kočky, cvičení, čmeláky, dopravní zácpy nebo špenát. Ale nic z toho vás skutečně nevystihuje. Jsou to jen popisy vašeho chování nebo toho, co děláte. Pokud se identifikujete pouze se svými činy, získáváte o sobě falešnou představu.

Chabá sebedůvěra je jednoduše problém vašeho Vědomí. Jakmile si jednou uvědomíte pravdu o sobě samém, budete schopni pochopit, proč jste takoví, jací jste, a co je důležitější, naučíte se milovat a přijímat sami sebe.

Vaše Vědomí může být definováno jako jasnost, s kterou vědomě nebo nevědomky přijímáte a vnímáte vše, co ovlivňuje váš život. Je to úplný souhrn vašich životních zkušeností a vnějších vlivů; zahrnuje vaše znalosti, intelekt, intuici, instinkty a vše, co přijímáte prostřednictvím pěti smyslů. Váš okamžitý stav Vědomí určuje vaše nálady, postoje, emocionální reakce, předsudky, zvyky, touhy, starosti, obavy, naděje i cíle.

"Každý čin, každé rozhodnutí, jež činíte, je určeno vaším stavem Vědomí v daném momentě."

VŽDY ČINÍTE TO NEJLEPŚÍ

Překvapuje vás to?


Skutečností zůstává, že v této chvíli nemůžete udělat nic lépe, než právě děláte. Jste totiž omezeni svým okamžitým stavem Vědomí. Dokonce i když to nejlepší je chybně, VĚDET O LEPŠÍM ŘEŠENÍ JEŠTĚ NEZNAMENÁ, ŽE JE REALIZUJETE. "Konat lépe" můžete jen tehdy, když se rozšíří vaše Vědomí.


PŘIJETÍ SKUTEČNOSTI

Pravda je taková, že nikdo, ani vy, ani kdokoli jiný, není schopen udělat nic lépe, než je v jeho silách.

Musíte se naučit přijímat realitu tohoto momentu a pochopit, že jakýkoli jiný čin v této chvíli není možný.

Osobní realita každého z nás sestává z mentálních, emocionálních a fyzických charakteristik, které v tomto momentě nemůžeme změnit.

Okamžitý stav vašeho vědomí tvoří základ pro každé rozhodnutí nebo čin, který děláte.

Klíč ke změně je přijmout chování druhých lidí, aniž bychom cítili potřebu je "napravovat". Musíte jim nechat osobní svobodu, aby žili podle svého vlastního individuálního Vědomí, i když může být zkreslené nebo chybné. Nejprve je však nezbytné, abyste se naučili milovat a přijímat sami sebe. Pokud se stále ještě odsuzujete, budete se cítit nuceni odsuzovat i druhé, a tak budete odmítat jejich realitu i okamžitý stav Vědomí.

Soucitní a tolerantní k druhým můžete být jen do té míry, do jaké jste soucitní a tolerantní vůči sobě.

Lidé a okolnosti se staví proti vám jednoduše proto, že je nejste schopni vzít na vědomí takové, JACÍ JSOU. A tak žijete svůj život ve světě toužebných myšlenek, kde by vědci "měli být" jiné, než jsou.
Je zřejmou skutečností, že to, co se nám v životě děje, není samo o sobě tak důležité ve srovnání s tím, s jakou intenzitou odporujeme realitě takové situace nebo realitě jiného člověka. Jinými slovy, nemůžete změnit to, jak se v určité situaci cítíte, ale "můžete" změnit to, jak o ní přemýšlíte, jak na ní reagujete.

Nikdo vás nemůže citově zranit, rozzlobit, pohoršit, vyvolat ve vás pocit trpkosti, méněcennosti a odmítnutí, pokud nebudete odporovat tomu, co právě je.

HODNOCENÍ A KRITIKA MAJÍ DESTRUKTIVNÍ ÚČINEK

Odmítáte přijmout jejich realitu, chcete mít věci tak, jak by se vám líbilo, ne takové, jaké jsou. To je ten moment, kdy začínáte kritizovat.

Nic nemůžete zničit vztah nebo přerušit komunikaci rychleji než kritika.

Toužíte-li dojít k pozitivnímu sebehodnocení, musíte PŘESTAT S VEŠKEROU KRITIKOU A HODNOCENÍM. Vše začíná správnou motivací: motivací spočívající v uvědomění, že všechny formy kritiky jsou pro vaši duševní i tělesnou pohodu ničivé.

Motivace by neměla postrádat poznatek, že veškeré posuzování toho, co je "dobré a špatné, správné a nesprávné, poctivé a nepoctivé" je zcela bezdůvodné, jelikož "každý musí nevyhnutelně dělat to, co musí, ať už je to správné, nebo ne. To je vše, co mu jeho momentální stav Vědomí dovolí - nic více, nic méně."

Jakmile začnete milovat druhé takové, "jací jsou", tento pocit začne být vzájemný. Ostatní vás také začnou milovat. Nebudou mít jinou možnost- Přemýšlejte o tom! Kdo jsou ti lidé, kteří vás přitahují nejvíce? Jsou to ti, které považujete za blízké přátelé; lidé, kteří bez ohledu na to, co o vás vědí, vás nikdy neodsoudí.

Přestaňte jednou provždy s veškerou kritikou a objevíte tajemství lásky i umění být milován!

POCHOPÍTE VLASTNÍ MOTIVACE

Motivace vyjadřuje váš postoj v určité chvíli, kdy dáváte přednost dělání jedné věci před druhou, KAŽDÝ JE VŽDY NĚJAK MOTIVOVÁN.

V zásadě nikdo nemůže být motivován. Každý se motivuje sám. VŽDY DĚLÁTE TO, CO BYSTE RADĚJI DĚLALI, NEŽ NEDĚLALI. To vytváří vaší konkrétní motivaci.

Normálně je vaší základní motivací potřeba cítit se dobře - po psychické, fyzické, emocionální i duchovní stránce. Pokud jsou vaše potřeby v jakékoli z těchto oblastí naplněny, budete cítit frustraci a úzkost. Uděláte cokoli, co shledáte nezbytným, abyste se mohli cítit spokojeně, i když by to pro vás mohlo být škodlivé.

JAK MOTIVOVAT SÁM SEBE POZITIVNĚ

Chcete-li zažívat pozitivnější životní zkušenosti, musíte být přesvědčení, že každá změna, pro kterou se rozhodnete, budete částečným uspokojením některé vaší potřeby nebo touhy.

Abyste dosáhli konstruktivní změny ve svém životě, musíte zhodnotit možný užitek každého kroku. Pak se musíte přesvědčit, že tento užitek ospravedlní nebo vyváží cenu, kterou budete muset zaplatit za získaný prospěch.

Vaše skutky mohou být chybné, ale vy, člověk, kterým skutečně jste, by nikdy neměl být označován za "špatného". A stejně pochopení a laskavost byste měli na oplátku prokazovat i druhým.

BUĎTE ZODPOVĚDNÍ

Stvořitel nám dal "svobodnou vůli" dělat "všechno", co chcete, v rámci svých intelektuálních a fyzických schopností. Smíte se dopouštět chyb, mít neúspěch, lhát, podvádět, plakat, křičet, být líní, rozzlobení, sobečtí, oddaní, agresivní, smíte se cítit zavržení a zranění; můžete se přejídat, opíjet, být promiskuitní; máte právo změnit svůj názor nebo dělat cokoli jiného, na co máte chuť. Možnost individuálního výběru je dar od Boha a vždy vám bude náležet, ale svobodná vůle zcela jistě neznamená, že budete volit vždy "správně"! Vaše volba je tak "správná", jak "správný" je stav vašeho Vědomí v tomto okamžiku.


Nikdy nebudete svobodní, dokud se nenaučíte být k sobě upřimní a dokud nepřijmete za svůj vlastní život a za uspokojení svých potřeb PLNOU ZODPOVĚDNOST. To znamená, že budete také ZCELA ZODPOVÉDNÍ za každou svou myšlenku, slovo, čin a rozhodnutí, neboť za všechno budete muset v každém případě zaplatit.

Mějte na paměti, že nic z toho, co děláte, není ani "správné" ani "špatné", ani "dobré" ani "zlé". Je to pouze moudré a nemoudré.

POUTA ZVYKU

Nejste-li šťastní, zdraví, vyrovnaní, klidní, sebejistí a úspěšní v jakékoli oblasti svého života, vaším prvořadým zájmem musí být změna sebeničivých návyků.
Většina z nás nemá ani ponětí o tom, nakolik jsou naše životy postaveny na tzv. "zlozvycích". Zanesli jsme chybné reakce do své podvědomé mysli a centrálního nervového systému. To nás nutí reagovat způsobem, kterým jsme podmíněni cítit a jednat, bez ohledu na to, jak negativní, falešné, zkreslené nebo destruktivní to může být.

NEMŮŽETE SE VZDÁT TOHO, PO ČEM TOUŽÍTE

Většinu času se pokoušíme zbavit pouze nepříjemných stránek našeho návyku, ale samotného zvyku se vzdát nechceme. Většina diet po krátké době selhává, protože člověk držící dietu začne mít pocit, že strádá. Touží zhubnout, chce vypadat a cítit se lépe, ale nechce se přestat přejídat. Výsledkem toho je, že se v myšlenkách neustále zaobírá jídlem. Čím více o něm přemýšlí, tím více mu jídlo zaplňuje vědomí, až touze po jídle podlehne.

Dříve než můžete změnit jakýkoli návyk, musíte zcela uznat a přijmout to, že nějaký vůbec máte. Skutečnost, že nejste schopni přijmout své nedostatky, je důvodem, proč je nemůžete překonat. Pokud slovně odsuzujete své zlozvyky i sami sebe za to, že je máte, pouze je tím upevňujete.

Čím více je pro vás něco důležité, tím více si přejete s tím něco udělat.

PROGRAM PRO VYTVOŘENÍ POZITIVNÍHO NÁVYKU

(kdo budete chtít znát právě tenhle program, seženete si jej - ostatní si poradí sami, najdou si vlastní metodu, nebo jim je ještě pořád jedno a zatím se nehodlají změnit ...)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama